สร้าง .NET Core 2.0 package

เวลาต้องการแยกของที่สามารถใช้ร่วมกันออกจาก code ของ .NET Core ทำได้โดยการแยกมันออกมาเป็น Package เสร็จแล้วค่อย add มันกลับเข้าไปเป็น dependency ของ project แทน วิธีนี้จะทำให้ code เราสะอาดขึ้น และดูแลได้ง่ายขึ้น

DIY Robot Framework Library

ปกติเวลาจะจัด Format string ใน Robot Framework ก็จะใช้วิธีเอามาต่อกันเฉย ๆ หรือจะใช้ Keyword Catenate เพื่อต่อ String เช่น ${text}= | Catenate | A | B ก็จะได้ ${text} มีค่าเป็น AB ทีนี้พอค่าที่จะเอามา Catenate กันดันเป็นทศนิยม แล้วอยากจะจัด precision ก่อน ก็เริ่มลำบาก