Multilingual ใน Angular

ลองหาวิธีทำ multilingual application ใน angular แล้วเจอตัวที่เป็น translation service ที่มีหน้าตาคล้าย ๆ กับที่เคยทำใน AngularJS ต้องใช้พวก translation provider อะไรพวกนี้ หาไปเรื่อย ๆ ก็เจอ @ngx-translate ที่ดูเจ๋ง แต่ตอนเอาไปใช้นี่น่าจะใช้เวลานานเหมือนกัน เลยลองทำเล่นดูเองดีกว่า