จะพยายามแปลไปทำไม

ได้ไปช่วยติวฮูกในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื้อหาจริง ๆ ไม่ได้ยากอะไร แต่ระหว่างอธิบายไปก็ต้องสะดุดไปตลอด เพราะว่าในเนื้อหา มีคำศัพท์ภาษาไทยแปลก ๆ หลายคำที่ไม่คุ้นตา เพราะสมัยตอนเรียนเนื้อหาประเภทนี้ไม่เคยเรียนคำพวกนี้เป็นคำศัพท์ภาษาไทยเลย