มันคือความรู้สึกอะไรกัน

วันนี้ที่ใต้ตึกจามจุรีสแควร์มีอาสาจากสภากาชาดไทยมารับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ไปยืนมอง ๆ อยู่สักพัก ก็มีคุณป้าหนึ่งในอาสาเข้ามาคุยด้วย คุยกันนิดหน่อย ก็ตัดสินใจเข้าไปแสดงเจตจำนงค์