ไปเรียนทำคราฟต์โซดา

ไปเรียนทำคราฟต์โซดามากับ Castown เป็นคลาสสั้น ๆ 3 ชั่วโมงครึ่ง (เรียนจริง ๆ ประมาณ 5 ชั่วโมง เพราะปล่อยไหลไปตามเรื่องตามราว และเป็นคลาสช่วงบ่ายด้วย ไม่มีคลาสเรียนต่อ เลยปล่อยไหลยาวเลย) ช่วงแรกจะเป็นช่วงทฤษฎี มีคุณเติ้งมาเล่าที่มาที่ไปให้ฟัง ที่เหลือลงมือทำ มีคุณบอมบ์จะมาสอนทำ ในแผนที่จะต้องทำจะต้องทำคราฟต์โซดา 4 รส คือ จิงเจอร์เอล โคล่า เชอร์รี่โคล่า และแลคโตะ แต่คุณบอมบ์บอกว่า หาซื้อเชอร์รี่ที่จะเอามาใช้สอนไม่ได้เลย เลยไม่ได้ทำ