ใส่ Swagger ให้กับ .NET Core API

swagger เป็น tool เอาไว้สำหรับสร้าง document สำหรับ API แถมว่า document ที่สร้างขึ้นมา มันทำหน้าที่เป็น testing tool เพื่อใช้ทดสอบ API นั้นให้ได้อีกด้วย คือเรียกได้ว่า โคตรมหาเทพ tool กันเลยทีเดียว ตัว swagger เอง มัน support หลาย ๆ ภาษา .NET Core เป็นหนึ่งในนั้น วิธีการใช้งานก็ไม่ยากอะไร (เท่าที่ลอง) เลยเอามาจดไว้หน่อย เดี๋ยวลืม

Deploy .NET Core 2.0 Web App

จะ Deploy RESTful API web app ที่เขียนด้วย .NET Core บน OSX ลงบน Server ที่เป็น CentOS 7.0 ด้วยวิธี Manual คิดไว้แบบนี้ build ด้วย release profile ก่อน pack ทุกอย่างเข้าด้วยกัน transfer ไปที่ server deploy start service