เกี่ยวกับฉัน

  • จบมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทและเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • งานหลักเป็นอไจล์โค้ช สกรัมมาสเตอร์ และโปรแกรมเมอร์
  • ชอบเขียนโค้ด และอยากให้โค้ดตัวเองสวย ถึงแม้จะเขียนได้สวยบ้าง ไม่สวยบ้างก็ตาม
  • ชอบโค้ดที่อ่านง่าย “มากกว่า” โค้ดที่มีประสิทธิภาพดี
  • เชื่อว่า Quality is not an option
  • เชื่อว่าสกรัมจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเหล่าโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายจากการใช้ชีวิตแบบที่ไม่ทำให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและงานได้
  • สนใจเรื่องการค้นหาความสุขในการทำงาน และในการใช้ชีวิต และการพัฒนาตนเอง
  • ไม่ได้นับถือศาสนาอะไร

รู้จักกันมากขึ้นได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *