ใช้ Watcher ใน .NET Core

Microsoft ทำ tool ที่เอาไว้ auto rerun โค้ดใน .NET Core ไม่ว่าจะเป็น app เราหรือแค่เฉพาะ test เรียกว่า watcher โดยมันจะทำหน้าที่คอย detect ว่าโค้ดเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มันก็จะ auto rerun สิ่งที่เราทำอยู่ให้

วิธีการติดตั้งก็ง่าย เปิดไฟล์ .csproj ขึ้นมา แล้วเพิ่มไอ้นี่เข้าไป

<ItemGroup>
    <DotNetCliToolReference Include="Microsoft.DotNet.Watcher.Tools" Version="2.0.1" />
</ItemGroup>

เสร็จแล้วสั่ง dotnet restore เพื่อ install Watcher

ที่เหลือก็แค่ใช้คำสั่ง dotnet watch run หรือ dotnet watch test เพื่อทำการ run แอพหรือ test แบบที่มี watcher คอยตรวจสอบอยู่ด้วย ทีนี้พอไฟล์มีการแก้ไข มันก็จะสั่ง rerun ให้อัตโนมัติ

สะดวกเลยทีนี้

อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *