เอา Nuget Package ไปไว้ที่ Nuget Server ผ่าน .NET Core 2.0 Command Line

Nuget คือ package manager สำหรับ .NET เอาไว้ให้กับคนทำ package สามารถแชร์ package ให้ developer คนอื่นสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้

Nuget Package ที่สร้างบน .NET Core ผ่านคำสั่ง dotnet pack สามารถเอาไป publish บน Nuget Server ได้ผ่านคำสั่ง dotnet nuget push

เช่น

dotnet nuget push bin/Release/StringLib.1.0.0.nupkg -k xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx -s https://www.nuget.org

โดยที่ -k xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx จะหมายถึงให้ใช้ API Key ในการ publish Nuget package ไปยัง Nuget Server และ -s https://www.nuget.org จะเป็นการระบุ Server ที่ต้องการ publish ไป

ส่วนการเอา package ออกจาก Server ให้ใช้คำสั่ง dotnet nuget delete

dotnet nuget delete StringLib 1.0.0 -k xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx -s https://www.nuget.org

ส่วนตอนเอา package ไปใช้งาน ก็ใช้แค่คำสั่ง dotnet add package

dotnet add package StringLib

หรือหากจะต้องการระบุ Nuget Server ว่าให้ไปใช้ที่อื่นก็สั่งเป็น

dotnet add package StringLib -s https://www.nuget.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *