Deep Listening

คนบางคน จะเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยิน
สิ่งที่ผ่านเข้าหู แต่ไม่ได้อยากฟัง ก็จะปล่อยให้ผ่านไป
ทำเหมือนไม่เคยได้ยิน ไม่สนใจมัน
ถึงแม้จะบอกว่าคุยกันได้ทุกเรื่องก็ตาม

บางครั้งฟังยังไม่ทันจบ ก็ตีความทึกทักส่วนที่เหลือเอาเอง
เสร็จแล้วก็พูดโพล่ง แทรกขึ้นมาระหว่างการสนทนา
คนที่พูดอยู่ก็ถูกขัดจังหวะ เสียอารมณ์ และไม่อยากเล่าส่วนที่เหลือ
คนที่ฟัง ก็จะพูดไปไม่หยุด ไม่เปิดโอกาสให้คนพูดเดิมพูดต่อ

เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นใครกับใคร หัวหน้าในองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ฟังที่ลูกน้องอธิบาย
ลูกน้องไม่ฟังรายละเอียดงานที่หัวหน้าสั่ง เพื่อนไม่ฟังสิ่งที่เพื่อนอีกคนมาปรึกษา
หมอไม่ฟังคนไข้เล่าอาการ คนไข้ไม่ฟังหมอบอกวิธีการดูแลตัวเอง ฯลฯ

คนฟังที่ดี ควรมีสมาธิและสติอยู่กับตัว ฟังให้ชัด ฟังให้จบ จบแล้วจึงพิจารณา แล้วค่อยตัดสินใจ

ไม่งั้น เราจะคุยกันเพื่ออะไร ถ้าไม่ฟังกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *