Shebang

#! หรือ Shebang หรือ Hashbang ที่ถูกวางไว้บรรทัดแรกสุดของ Shell Script เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าสคริปต์นี้จะถูกรัน (Interprete) ด้วยโปรแกรมอะไร เช่น

#!/bin/sh

หมายถึงสคริปต์นี้จะถูกรันด้วย /bin/sh หรือ bourne shell นั่นเอง

นอกจากนี้เรายังสามารถใส่ argument ให้กับสคริปต์นั้นได้อีกด้วย เช่น

#!/usr/bin/perl -T

จะหมายถึงรันสคริปต์ด้วย perl และมี argument -T หรือ tainting check

เรายังสามารถระบุสคริปต์แบบเรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนได้โดยการให้มันดึงจาก environment ได้อีกด้วย เช่น

#!/usr/bin/env python

จะหมายถึงสคริปต์นี้ให้รันด้วย python ส่วนตำแหน่งของ python ให้ไปใช้จากที่ environment ระบุไว้

ง่ายดีนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *